ŠPORTNA ZVEZA VELENJE


“If you fail to prepare, you’re prepared to fail.” (Mark Spitz)


Priročnik s smernicami za delovanje v času epidemije

NOVICA 14.05.2020Razglašena epidemija v Sloveniji in pa številni sprejeti ukrepi na ravni države so močno posegli v dosedanji način dela in življenja športnih organizacij, društev in klubov.

Precej hiter prehod je pomenil, da je bilo časa za pripravo na spremembe relativno malo.

Na Športni uniji Slovenije so v sodelovanju s ŠUS Eurofitness centrom pripravili priročnik s smernicami, ki lahko športnim društvom, centrom in klubom služijo kot pomoč pri organizaciji dela in podpori zaposlenih ter posledično čim lažjemu in učinkovitemu prehodu skozi posamezne faze.

Navodila in priporočila v priročniku so namenjena osebju, vodstvu in ostalim zaposlenim, ki sodelujejo pri izvedbi (vadbenih) aktivnosti v centru, klubu ali športnemu društvu v času epidemije COVID – 19.

Vključuje pregled predvidenih ukrepov, priporočil in aktivnosti skozi posamezne faze, od razglasitve epidemije do t.i. »pokoronskega« stanja. Vključena so tudi navodila za osebje (zaposleni, strokovni kader v društvu, prostovoljci) s potrebnimi ukrepi za (samo)zaščito z namenom preprečevanja širjenja bolezni ter navodila in priporočila za varno vadbo, ki so namenjena vadečim oziroma obiskovalcem centra/kluba.

Priročnik je dostopen na POVEZAVI.

Želimo vam uspešen ponovni zagon aktivnosti in vse dobro!

Foto: Športna zveza Velenje

Koledar dogodkov

EVROPSKI TEDEN ŠPORTA - VADBA NA SIJ POLIGONU MOZIRJE

DOGODEK
V sklopu EVROPSKEGA TEDNA ŠPORTA, bo na SIJ poligonu v Mozirju v nedeljo, 27.9.2020 potekala vadba za vse željne športa. Z vami bo licenciran trener fitnesa (FZS SLO) Nejc Pongrac