ŠPORTNA ZVEZA VELENJE


“If you fail to prepare, you’re prepared to fail.” (Mark Spitz)


DODATNA OBRAZLOŽITEV UKREPOV ZAČASNIH OMEJITEV ŠPORTNIH DEJAVNOSTI

NOVICA 01.12.2020Na Ministrstvu za izobraževanja, znanost in šport so na podlagi mnogih vprašanj športnih organizacija pripravili dodatno obrazložitve Odloka o začasnih omejitvah pri izvajanju športne dejavnosti.

Interpretacija procesa športne vadbe športnikom, ki se udeležujejo dovoljenih tekmovanj
Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športne dejavnosti (Uradni list RS, št. 150/20, 159/20 in 165/20) s 3. odstavkom 3. člena dovoljuje proces športne vadbe športnikom, ki se udeležujejo tekmovanj iz prvega in drugega odstavka 3. člena Odloka.

Odlok je potrebno razumeti tako, da se tekmovanj, ki jih dovoljuje 2. alineja 1. odstavka 3. člena in 2. odstavek 3. člena, lahko udeležujejo le športniki, ki so registrirani v starostni kategoriji "člani" skladno s Pogoji, pravili in kriteriji za registriranje in kategoriziranje športnikov v Republiki Sloveniji. Športnikom, ki so registrirani v mlajših starostnih kategorijah Odlok ne dovoljuje udeležbe na športnih tekmovanjih iz 2. alineja 1. odstavka 3. člena in 2. odstavka 3. člena Odloka.

Interpretacija procesa športne vadbe
Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športne dejavnosti (Uradni list RS, št. 150/20, 159/20 in 165/20) dovoljuje izvajanje celovitega procesa športne vadbe športnikom iz 2. odstavka 2. člena Odloka in 3. odstavka 3. člena odloka ne glede na športno panogo, v kateri ima dodeljen naziv in je vpisan v evidenco registriranih in kategoriziranih športnikov.

Prav tako Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športne dejavnosti (Uradni list RS, št. 150/20, 159/20 in 165/20) v 5. odstavku 3. člena določa, da za nadzor nad izvedbo športnih tekmovanj (ki jih Odlok dovoljuje) mora pristojna nacionalna panožna športna zveza imenovati in njihove kontaktne podatke posredovati ministrstvu, pristojnemu za šport.

 

Športna zveza Velenje / Olimpijski komite ZŠZ Slovenije

Koledar dogodkov

EVROPSKI TEDEN ŠPORTA - VADBA NA SIJ POLIGONU MOZIRJE

DOGODEK
V sklopu EVROPSKEGA TEDNA ŠPORTA, bo na SIJ poligonu v Mozirju v nedeljo, 27.9.2020 potekala vadba za vse željne športa. Z vami bo licenciran trener fitnesa (FZS SLO) Nejc Pongrac