ŠPORTNA ZVEZA VELENJE


“If you fail to prepare, you’re prepared to fail.” (Mark Spitz)


Predstavitev

Športna zveza Velenje je občinska športna zveza, ki se je preoblikovala iz Zveze telesno kulturnih organizacij in deluje od 09.01.1991, naš naslov je Šaleška cesta 3, 3320 Velenje.
Telefon: 03 897 54 10, GSM 041 597 032
Telefax: 03 897 54 11
E-mail: sportnazveza.velenje@gmail.com
Strokovna delavka: Katka Geršak
Predsednik: Bogdan Plaznik
Člani predsedstva: Bogdan Plaznik - predsednik, Rok Plankelj - podpredsednik, Matjaž Cesar, Natalija Bah, Tanija Rednak, Matjaž Meža, Jure Primožič, David De Costa.

Športna zveza Velenje je registrirana za izvajanje:

PREDŠOLSKEGA PROGRAMA ŠPORTA

 • pomoč pri izvedbi športnega programa Zlati sonček
 • organizacijo in izvedbo smučarskega tečaja
 • strokovno izpopolnjevanje izvajalcev programa

OSNOVNOŠOLSKEGA PROGRAMA ŠPORTA

 • pomoč pri izvedbi športnega programa Zlati sonček in Krpan
 • organizacijo in izvedbo občinskih šolskih športnih tekmovanj
 • organizacijo in izvedbo področnih šolskih športnih tekmovanj v področnem centru Velenje
 • tekmovanje za najuspešnejšo šolo na športnem področju v občini Velenje
 • izvedbo in organizacijo programa učenja plavanja
 • strokovno izpopolnjevanje izvajalcev programa

SREDNJEŠOLSKEGA PROGRAMA ŠPORTA

 • organizacijo in izvedbo občinskih šolskih športnih tekmovanj
 • organizacijo in izvedbo področnih šolskih športnih tekmovanj v področnem centru Velenje
 • strokovno izpopolnjevanje izvajalcev osnovnega programa športne vzgoje

PROGRAMA KAKOVOSTNEGA ŠPORTA

 • pomoč in nadzor pri izvedbi programov mladinskega športa v klubih in društvih
 • strokovno izpopolnjevanje izvajalcev programa dela z mladimi v športnih kolektivih

Športna zveza Velenje združuje športna društva na območju občine Velenje. Člani športne zveze so športna društva in klubi, ki izpolnjujejo pogoje za članstvo, ki so napisani v statutu Športne zveze Velenje.

Športna zveza občine Velenje:

 • povezuje športna društva in klube v občini Velenje,
 • propagira športno dejavnost med občani,
 • spodbuja usposabljanje strokovnih kadrov za opravljanje strokovnega dela v športu,
 • pospešuje in razvija množičnost v športu, zlasti na področju športa mladih in športne rekreacije ter s tem vpliva na ohranjanje in krepitev zdravja ter jih navaja na smotrno in aktivno izrabo prostega časa,
 • pospešuje razvoj kakovostnega in vrhunskega športa in nudi pomoč za doseganje vrhunskih dosežkov,
 • usklajuje delo Športnih društev, združenih v Zvezo in opravlja skupne naloge na tem področju,
 • spodbuja dogovarjanje o vseh za šport pomembnih vprašanjih med športnimi društvi in deluje po načelu enakopravnosti vseh članov Zveze,
 • organizira različne športne aktivnosti,
 • obvešča javnost o športnih aktivnostih v občini Velenje,
 • razvija in krepi stike s športnimi zvezami in organizacijami v sosednjih občinah, regijah, državi ter s slovenskimi športnimi organizacijami v zamejstvu, kot tudi s sorodnimi športnimi organizacijami sosednjih držav,
 • z drugimi športnimi zvezami se povezuje v Olimpijski komite Slovenije združenje športnih zvez,
 • skrbi za arhiviranje pomembnih dokumentov s področja športa v občini Velenje.

Koledar dogodkov

Olimpijski ogenj je prižgan in slovenska pot v Pariz je jasno začrtana

DOGODEK
Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez je na dan prižiga olimpijskega ognja v antični Olimpiji, predstavil projekt #potvPariz, ki je veliko več kot ''le'' športni dogodek. Slovenska bakla, program Slovenske hiše ter različni dogodki in ak