ŠPORTNA ZVEZA VELENJE


“If you fail to prepare, you’re prepared to fail.” (Mark Spitz)


Regijska pisarna OKS

V ponedeljek, 13.5.2019 je v imenu predsednika OKS-ZŠZ, Bogdana Gabrovca, prvi podpredsednik OKS-ZŠZ, mag. Janez Sodržnik podpisal pogodbo s predsednikom Športne zveze Velenje, Bogdanom Plaznikom o delovanju regijske pisarne OKS-ZŠZ za Severno savinjsko regijo. Regijsko pisarno bo vodila sekretarka zveze Katka Geršak.

Slavnostnega podpisa pogodbe, ki je potekalo v prostorih Zavoda za turizem Šaleške doline TIC Velenje v Vili Bianci se je udeležil tudi podžupan mestne občine Velenje, Peter Dermol. Prisoten je bil tudi župan občine Šmartno ob Paki, Janko Kopušar.

Izvršni odbor OKS-ZŠZ je na svoji 3. redni seji 19.3.2019 v Ljubljani na predlog Strokovnega sveta športa za vse potrdil 15 regijskih pisarn ter občinske športne zveze, ki jim je zaupana naloga njihovega vodenja.
V Severno savinjski regiji OKS-ZŠZ, ki pokriva občine: Velenje, Gornji Grad, Šoštanj, Ljubno, Luče, Mozirje, Nazarje, Rečica ob Savinji, Solčava, Šmarno ob Paki je bilo v mandatnem obdobju 2018-22 vodenje regijske pisarne OKS-ZŠZ zaupano Športni zvezi Velenje

Podpis pogodbe o delovanju regijske pisarne sicer sledi strategiji OKS-ZŠZ o delovanju na lokalni ravni, saj poglablja sodelovanje med športnimi zvezami in društvi v regiji in vzpodbuja k njihovemu proaktivnemu sodelovanju ob zagotavljanju ustreznih sistemskih sredstev za delovanje.

V nagovoru ob podpisu pogodbe je prvi podpredsednik OKS-ZŠZ, mag. Janez Sodržnik povedal, da gre v primeru Regijske pisarne OKS-ZŠZ Velenje za dobro delo Športne zveze Velenje, ki je v preteklem mandatnem obdobju izpolnila pričakovanja OKS-ZŠZ in sodi po uspešnosti delovanja v prvo tretjino zvez, ki jim je zaupano vodenje regijskih pisarn. Zahvalil se je tudi občini za vso podporo društvom in civilni športni organiziranosti v Velenju ter v širši regiji.

V sodelovanju s pisarnami se zbirajo podatki o športno rekreativnih prireditvah in vadbi. Promoviramo šport kot pomemben del življenja, hkrati pa prebivalstvu ponujamo informacije o športnih organizacijah v lokalnem okolju.

NALOGE REGIJSKE PISARNE:

 • Pomoč občinskim športnim zvezam v regiji pri uresničevanju dogovorjenih programov razvoja športa ter prizadevanja za ustanavljanje športnih zvez občin, kjer jih ni in je izražen interes društev za njihovo ustanovitev.
 • Pomoč športnim društvom v občinah, v katerih ni ustanovljenih športnih zvez pri zastopanju njihovih interesov v matičnih občinah.
 • Uveljavljanje modela sofinanciranja športa na lokalni ravni v skladu z nacionalnim programom športa 2014 - 2023.
 • Spodbuja medobčinsko povezovanje in čezmejno sodelovanje.
 • Pomoč pri zbiranju podatkov o športnih programih (prireditve in vadba) v enoten športni koledar Infosport.si
 • Pomoč pri zbiranju statističnih podatkov o številu delujočih društvenih športnih organizacij v regiji in vključenosti prebivalstva v njihove programe ter pri vzpostavitvi medsebojno povezanih športnih organizacij v posamezni regiji in na nacionalni ravni.
 • Pripravlja predloge za podeljevanje priznanj in aktivno sodeluje pri pripravi regijskih podelitev priznanj OKS-ZŠZ.
 • Regijska pisarna vsako leto pripravi predlog prejemnikov Bloudkovih priznanj, predloge za nominacijo drugih priznanj, ki jih razpiše OKS in sodeluje pri regijski podelitvi priznanj OKS za športne dosežke.
 • Po pooblastilu OKS-ZŠZ lahko podeljuje potrdila in priporočila športnikom in športnim organizacijam v svoji regiji.
 • Povezuje se z lokalnimi mediji in skrbi za obveščanje o aktualnih športnih dogodkih in aktivnostih v regiji.
 • V sodelovanju s Strokovnim svetom športa za vse (SSŠV) se vključuje v projekte OKS-ZŠZ in jih koordinira ali vodi v okolju, ki ga pokriva.
 • V sodelovanju s SSŠV sodeluje pri organizaciji posvetov na temo aktualne zakonodaje in ostalih strokovnih vprašanj.

 


Koledar dogodkov

Športne igre zaposlenih 2023

DOGODEK
V soboto, 20 .5. 2023 bo Regijska pisarna OKS-ZŠZ Velenje funkcijo katere opravljamo na Športni zvezi Velenje organizirala Športne igre zaposlenih 2023