ŠPORTNA ZVEZA VELENJE


“If you fail to prepare, you’re prepared to fail.” (Mark Spitz)


Regijska pisarna OKS

 V torek, 13. 6. 2023 je v ljubljanski hiši športa, podpredsednik Olimpijskega komiteja Slovenije - ZŠZ, Miran Kos podpisal pogodbo s predsednikom Športne zveze Velenje, Bogdanom Plaznikom o delovanju regijske pisarne OKS - ZŠZ Velenje za obdobje štirih let.

Regijsko pisarno, ki sedaj pokriva 16 občin (Velenje, Gornji Grad, Šoštanj, Ljubno, Luče, Mozirje, Nazarje, Rečica ob Savinji, Solčava, Šmartno ob Paki, Polzela, Braslovče, Prebold, Vransko, Tabor, Žalec) oz. severni del savinjske statistične regije, bo vodila Katka Geršak.

V temu delu regije je aktivnih šest lokalnih športnih zvez in sicer v občinah: Velenje, Šoštanj, Žalec, Polzela, Braslovče in Prebold.

V sodelovanju s pisarnami se zbirajo podatki o športno rekreativnih prireditvah in vadbi. Promoviramo šport kot pomemben del življenja, hkrati pa prebivalstvu ponujamo informacije o športnih organizacijah v lokalnem okolju.

NALOGE REGIJSKE PISARNE:

 • Pomoč občinskim športnim zvezam v regiji pri uresničevanju dogovorjenih programov razvoja športa ter prizadevanja za ustanavljanje športnih zvez občin, kjer jih ni in je izražen interes društev za njihovo ustanovitev.
 • Pomoč športnim društvom v občinah, v katerih ni ustanovljenih športnih zvez pri zastopanju njihovih interesov v matičnih občinah.
 • Uveljavljanje modela sofinanciranja športa na lokalni ravni v skladu z nacionalnim programom športa 2014 - 2023.
 • Spodbuja medobčinsko povezovanje in čezmejno sodelovanje.
 • Pomoč pri zbiranju podatkov o športnih programih (prireditve in vadba) v enoten športni koledar Infosport.si
 • Pomoč pri zbiranju statističnih podatkov o številu delujočih društvenih športnih organizacij v regiji in vključenosti prebivalstva v njihove programe ter pri vzpostavitvi medsebojno povezanih športnih organizacij v posamezni regiji in na nacionalni ravni.
 • Pripravlja predloge za podeljevanje priznanj in aktivno sodeluje pri pripravi regijskih podelitev priznanj OKS-ZŠZ.
 • Regijska pisarna vsako leto pripravi predlog prejemnikov Bloudkovih priznanj, predloge za nominacijo drugih priznanj, ki jih razpiše OKS in sodeluje pri regijski podelitvi priznanj OKS za športne dosežke.
 • Po pooblastilu OKS-ZŠZ lahko podeljuje potrdila in priporočila športnikom in športnim organizacijam v svoji regiji.
 • Povezuje se z lokalnimi mediji in skrbi za obveščanje o aktualnih športnih dogodkih in aktivnostih v regiji.
 • V sodelovanju s Strokovnim svetom športa za vse (SSŠV) se vključuje v projekte OKS-ZŠZ in jih koordinira ali vodi v okolju, ki ga pokriva.
 • V sodelovanju s SSŠV sodeluje pri organizaciji posvetov na temo aktualne zakonodaje in ostalih strokovnih vprašanj.

 

VODJA REGIJSKE PISARNE OKS - ZŠZ VELENJE:
KATKA GERŠAK
041-597/032
velenje@olympic.si

 


Koledar dogodkov

Olimpijski ogenj je prižgan in slovenska pot v Pariz je jasno začrtana

DOGODEK
Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez je na dan prižiga olimpijskega ognja v antični Olimpiji, predstavil projekt #potvPariz, ki je veliko več kot ''le'' športni dogodek. Slovenska bakla, program Slovenske hiše ter različni dogodki in ak