ŠPORTNA ZVEZA VELENJE


“If you fail to prepare, you’re prepared to fail.” (Mark Spitz)


V podjetju Hermi, d.o.o., razpisujejo športno štipendijo za leto 2022

NOVICA 26.10.2021V podjetju Hermi, d.o.o., razpisujejo športno štipendijo za leto 2022. Njihova želja je podpreti perspektivnega mladega športnika oz. športnico in mu/ji s tem pripomoči pri lažjemu doseganju ciljev na športnem področju in pri pridobitvi izobrazbe. Predviden sklad štipendije za leto 2022 znaša 3.000 EUR.

Na razpisu uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni in veljajo enakovredno za oba spola.

Pogoji za prijavo:
• Športnik ni starejši od 21 let;
• Športnik je aktiven najmanj 3 leta in ima vidne rezultate;
• Ima urejen redni status dijaka ali študenta;
• Uspešno usklajuje športne obveznosti s šolskimi obveznostmi;
• Prednost imajo športniki, ki se ukvarjajo z zimskimi športi;
• Prednost imajo športniki s prijavljenim stalnim prebivališčem v mestni občini Celje ali Velenje ter v širši okolici podjetja Hermi.
• Izbor poteka dvostopenjsko. Na prvi stopnji posebna komisija na podlagi prejetih pisnih vlog izbere tri kandidate.
• Vsi trije kandidati se predstavijo posebni komisiji, ki za prejem štipendije izbere enega kandidata.
• Seja posebne komisije bo predvidoma potekala v začetku meseca novembra 2021.

PRIJAVA
Športnik odda pisno vlogo, ki vsebuje: informacijo o osebnih podatkih; navedbo največjih športnih uspehov; kratko motivacijsko pismo s cilji in ambicijami; kopijo šolskega spričevala za zadnje in predzadnje leto; dokazilo, s katerega je razvidno, da športna aktivnost traja vsaj tri leta (lahko izjava trenerja).

Športnik prijavo odda najkasneje do petka, 29. 10. 2021:
• na e-naslov: nina.saje@hermi.si in/ali
• po pošti na naslov: Hermi, d.o.o., Trnoveljska cesta 15, 3000 Celje

V podjetju Hermi, d.o.o., podpiramo mlade športnike, ker imajo enake oziroma podobne vrednote, kot jih imamo v podjetju: timsko delo, kreativnost, samodisciplina, tekmovalnost, talent, uresničevanje zastavljenih ciljev, pripadnost, delavnost in vztrajnost …

Podjetje Hermi, d.o.o., si pridržuje pravico, da štipendije ne podeli.

Vljudno vabljeni k prijavi!

Hermi, d.o.o. Hermi, d.o.o.

Koledar dogodkov

Redna letna skupščina Športne zveze Velenje 2021

DOGODEK
Redna letna skupščina bo potekala v sredo, 14.4.2021, z začetkom ob 16.30 uri, preko spletne platforme Zoom.