ŠPORTNA ZVEZA VELENJE


“If you fail to prepare, you’re prepared to fail.” (Mark Spitz)


REDNA LETNA SKUPŠČINA ŠPORTNE ZVEZE VELENJE

NOVICA 14.03.2011

Prenesite datoteko

Na osnovi 17. člena STATUTA ŠPORTNE ZVEZE VELENJE sklicuje predsedstvo Športne zveze Velenje
13. SEJO SKUPŠČINE ŠPORTNE ZVEZE VELENJE v
ponedeljek, 28.03.2011 ob 16. uri v skupščinski dvorani MESTNE OBČINE VELENJE.
PREDLOG DNEVNEGA REDA:
1. Otvoritev skupščine
2. Izvolitev organov za vodenje skupščine:
 - delovno predsedstvo
 - zapisnikarja in dva overovatelja zapisnika
 - verifikacijsko komisijo
3. Poročilo verifikacijske komisije
4. Pregled zapisnika 12. seje skupščine Športne zveze Velenje
5. Poročilo predsednika Športne zveze Velenje o delu zveze
6. Poročilo o finančnem poslovanju
7. Poročilo nadzornega odbora
8. Razprava o poročilih in sprejem poročil
9. Vloge za sprejem v Športno zvezo Velenje
10. Razno
11. Napotki za izpolnjevanje obrazcev pri prijavi na javni razpis za sofinanciranje športa v MO Velenje za leto 2011
Športni pozdrav!
Športna zveza Velenje
Predsednik:
mag. MARJAN HUDEJ l.r.

Koledar dogodkov

Športnik leta 2021 v MO Velenje

DOGODEK
Ponovno bomo pod žaromete postavili vrhunske dosežke domačih športnikov in športnih delavcev ter jim podelili častne nazive. Vabljeni! Vstop je prost!